Saneringar  

Start BESTÄLL

 

SANERINGAR.

När det gäller lackeringar är vi flitigt anlitade av försäkringsbolag (Brand, Kalk, Rep, klotter olika typer av nerfall m.m) Vi är även flitigt anlitade av fordon parkerade vid järnväg då lacken blir angripen av metall fragment. Borst tvätt som hakar upp sig på olika sätt och som gör åverkan på lacker. Vi har en mycket bred kunskap om åtgärder av lacker och brukar kunna lösa kunders problem och skulle problemet vara större en vi bemästrar vet vi oftast vart ni bör vända er.

 

Skicka beställning till: order@bilbroderna.se   >HUR BESTÄLLER JAG<   Övriga ärenden: info@bilbroderna.se