Reshine  

Start BESTÄLL

 

En Reshine fungerar endast på BILBRÖDERNA försegling.

När Förseglingen är ca: 1 år är det tid att göra en en uppföljning, Det är då viktigt att meddela om fordonet har några skador eller några omlackerade ytor. En Reshine fungerar inte själv som försegling, den tar inte bort färgdamm.

Vi kommer vi överens med kund om ev för beh och ett pris tak och boknings tid

Efter att objektet inkommit, tvättas den på ett speciellt sett.

 Lacken besiktas för att göra en bedömning att pris tak kan hållas. Om inte kontaktas kund för ny dialog om lämpliga förbehandlingar, vi kan även avsluta arbetet här om vi anser att vi inte kan garantera ett fullgott slutresultat, pris för tvätt tas endast ut av kund.

För Behandling

Ev. för behandlingar utföres.

Reshine

Ett aktiverings medel läggs på hela förseglingen, detta för att stimulera förseglingen att öppna sig för en Reshine beh. Medlet Reshine tillblandas och arbetas in i lacken med hjälp av rätt avvägd friktions värme, det gör att förseglingens porer och micro repor, elimineras samt återskapas förseglingens ursprungs styrka, I samband skapas även nytt liv i lacken, den får minst ett år tillbaks. Förseglingen ska nu betraktas som ny.

Härdning  

Nu måste förseglingen vila i skydd mot Uv-ljus då den är helt öppen, efter ca: 8 timmar har ett skikt på förseglingen bildads och fordonet är nu i körbart skick , men man bör undvika att tvätta lacken ty den är fortfarande repkänslig, efter ytligare 10 till 14 dagar beräknas det att förseglingen har överträffat lackens hårdhet och det är okinte att tvätta, men läs gärna igenom tvättråden innan ni tvättar lacken

SLUT ORD

BILBRÖDERNAS lackförsegling skyddar effektivt mot Uv-ljus, Är resistent mot alla normala typer av avfettningar avsedda för fordon, den klarar även kallavfettningar.

OBS:

Detta är en ungefärlig lista  vad som görs, vissa avvikelser görs och en del tillval finns. Kunder har olika önskemål om slut resultat. Vårt mål är alltid att få en så nöjd kund som möjligt samt att lämna ifrån oss ett objekt passar kunden och som det verkligen syns att den är utrustad med våran lackförsegling. Fordonet betraktas åter som nyförseglad av Försäkringsbolagen. Det gör att det kvitto ni får av oss är en värde handling/garanti och ska förvaras därefter. (Man ska också tänka på att en Reshine kan göras i hur många år som helst, det gör att ni har lika många års garanti) Vi vet att ju nöjdare kunden är desto mer reklam får vi. Och det är den enda reklamen vi gör. (okinte vi finns i telefon katalogen också) 

Skicka beställning till: order@bilbroderna.se   >HUR BESTÄLLER JAG<   Övriga ärenden: info@bilbroderna.se