Försäkring  

Start BESTÄLL

Försäkrings bolag

Samtliga Försäkrings bolag betraktar BILBRÖDERNAS försegling som ett värde förhöjande tillbehör till bilen och inte som en kosmetika. Den hamnar därav under försäkrad egendom. Detta gäller i ett år från det bilen utrustats med försegling. Om en komplettering "Reshine" görs, betraktar försäkringsbolagen fordonet åter som nyförseglat och det står då åter igen under deras skydd i ytligare ett år. osv. Det gör att det kvitto ni får av oss är en värde handling/garanti och ska förvaras därefter. (Man ska också tänka på att en Reshine kan göras i hur många år som helst, det gör att ni har lika många års garanti) Har ert lackförseglade fordom utsatts för skada så ni får lackera om någon yta, ska ni meddela ert försäkrings bolag att ert fordon är utrustad med en lackförsegling utfört av BILBRÖDERNAS, Ert försäkrings bolag kommer då bekosta en omförsegling av den lackerade ytan fullt ut. Är det en mindre skada råder vi er att först ta kontakt med oss för konsultning.

Vid omlackering måste den nya lacken härda i Ca: 1 månad innan ny försegling av ytan kan appliceras,

Skicka beställning till: order@bilbroderna.se   >HUR BESTÄLLER JAG<   Övriga ärenden: info@bilbroderna.se