Preserv a shine  

Start BESTÄLL

 

Hur appliceras

BILBRÖDERNAS försegling ?


Detta är i princip omöjligt att tala om i förväg, alla bilar har olika egenskaper och förutsättningar. detta beror på en hel mängd olika orsaker, här under görs ett ex på en typ av objekt som genomgår en försegling. Vi kommer vi överens med kund om ett pris tak och boknings tid, ( ev. kan vi begära besiktning före denna punkt)

Efter att objektet inkommit, tvättas den på ett speciellt sett.  Lacken besiktas för att göra en bedömning att pris tak kan hållas. Om inte kontaktas kund för ny dialog om lämpliga förbehandlingar, vi kan även avsluta arbetet här om vi anser att vi inte kan garantera ett fullgott slutresultat, pris för tvätt tas endast ut av kund.

 

Dioxidering

Lackens porer rengörs på kemisk väg, allt som fastnat i lackens porer avlägsnas som vaxrester, smuts, salt och andra lackmarodörer, så att lacken blir kemiskt ren. Vissa prover görs för att avgöra lackens kondition. Lacken besiktas åter och en ny bedömning att pris tak kan hållas görs. Om inte kontaktas kund för ny dialog om lämpliga förbehandlingar, vi kan även här avsluta arbetet här om vi anser att vi inte kan garantera ett fullgott slutresultat. Om detta är fallet duschas ett special skydd i lackens porer som skyddar lacken kort siktigt, pris för tvätt tas endast ut av kund. (Nu skiljer sig tillvegagångs sätt från fordon till fordon.)

 

Allmän Repsanering

 Ca: 70 - 80% av lackens repor och defekter reduceras, ofta på ett speciellt sätt som gör att lacken flyter och repor flyter då ihop och inget av lacken reduceras

 

Lackförsegling

BILBRÖDERNAS lackförseglig (som är två alt, tre komponents försegling mixas efter lackens behov och förutsättningar) arbetas in i lacken med hjälp av rätt avvägd friktions värme, det gör att lackens porer utvidgar sig vilket är en förutsättning för att förseglingen ska kunna förankra sig i lackens porer, I samband skapas även nytt liv i lacken, den kan få flera år tillbaks.

 

Härdning  

Nu måste förseglingen vila i skydd mot Uv-ljus då den är helt öppen, efter ca: 8 timmar har ett skikt på förseglingen bildads och fordonet är nu i körbart skick , men man bör undvika att tvätta lacken ty den är fortfarande rep känslig, efter ytligare 10 till 14 dagar beräknas det att förseglingen har överträffat lackens hårdhet och det är okinte att tvätta, men läs gärna igenom tvättråden innan ni tvättar lacken

 

SLUT ORD

BILBRÖDERNAS lackförsegling skyddar effektivt mot Uv-ljus, Är resistent mot alla normala typer av avfettningar avsedda för fordon, den klarar även kallavfettningar.

 

OBS:

Detta är en ungefärlig lista  vad som görs, många avvikelser görs och en mängd tillval finns. Varje lack har olika förutsättningar och kunder har olika önskemål om slut resultat. Vårt mål är alltid att få en så nöjd kund som möjligt samt att lämna ifrån oss ett objekt passar kunden och som det verkligen syns att den är utrustad med våran lackförsegling. Vi vet att ju nöjdare kunden är desto mer reklam får vi. Och det är den enda reklamen vi gör. (okinte vi finns i telefon katalogen också) 

Skicka beställning till: order@bilbroderna.se   >HUR BESTÄLLER JAG<   Övriga ärenden: info@bilbroderna.se