Kalk Rent   

Start BESTÄLL

 

KALKRENT

KOMBI

ANVÄNDNING och DOSERING:


Dosering för avkalkning av kaffebryggare: 

0,2 dl Kalkrent till 5 dl vatten. Upprepas vid behov. Skölj noggrant med vatten.


Dosering för avkalkning av disk- o tvättmaskiner: 

1 dl Kalkrent till 3 dl vatten. Pålägges med sprayflaska eller borste. Låt verka ca 5 min. Låt därefter maskinen gå ett program utan disk- eller tvättgods.


Dosering för avkalkning av våtutrymme: 

1 dl Kalkrent till 5 dl vatten 


 ATT TÄNKA PÅ:

>Använd alltid skyddsutrustning ( gummihandskar, gummistövlar, skyddsglasögon och skyddskläder ) i arbete med syror. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med vatten.

>Använd inte produkten på heta eller mycket varma ytor.

>Låt inte produkten torka på ytan.

>Denna produkt bör inte användas i solljus.

IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna etikett.

Innehåller: Fosforsyra 10-15%

Kemikalieinspekt. Nr. 227363-9

Art nr: 24-216-""-"

Skicka beställning till: order@bilbroderna.se

 

 >>HUR BESTÄLLER JAG<<

 

Övriga ärenden: info@bilbroderna.se